Albuen
Windicator
Details
Directions
Category
Kitesurfing
Type
Chop, Glassy Flat
Level
Beginner
Toilet
Yes
Se vejkort
Conservation area

Brætsejlads er forbudt fra 1. oktober til udgangen af februar.

Se PDF fra naturstyrelsen.dk og bekendtgørelse på retsinformation.dk

Kort over alle fredninger i Danmark med betydning for kitesurf.

Description
Albuen og Søndernor, som lagunen hedder, er et følsomt og fredet naturområde for sjældne fugle og planter. Derfor er der visse hensyn vi skal tage, hvis vi vil bevare spottet. Færdsel på strandengene og i siv- og rørskov på selve Albuetangen, som starter ved bommen til venstre for P-pladsen, er forbudt. Gå derfor ud langs diget til højre for P-pladsen. Det er forbudt at færdes med motorkøretøjer på og langs med diget.Spottet virker i alle vindretninger men er bedst fra SV til NV. Man kan bunde i det meste af lagunen. I starten nede ved P-pladsen er der så lavt, at man skal sejle fladt for ikke at skrabe på bunden. Det kan anbefales at slæbe grejet længere ud af diget, i stedet for at kæmpe med et langt stykke med for lavt vand.Der er en enkelt sten i midten af lagunen, som ses  tydeligt fra P-pladsen. Spotreglerne er lavet i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen, som ejer P-pladsen, lodsejerne som ejer Albuetangen og det Lollandske Digelag som ejer diget.
The website uses cookies to remember your settings. Read more here